Kurumsal

“Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır. Fakat bu hayati işi, isabetle amacına ulaştırabilmek için, ilk önce ciddi etütlere dayalı bir ziraat siyaseti tespit etmek ve onun için de, her köylünün ve bütün vatandaşların, kolayca kavrayabileceği ve severek tatbik edebileceği bir ziraat rejimi kurmak lâzımdır.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Ulu önderimizin “Köylü milletin efendisidir.” sözünden yola çıkarak vizyon ve misyon belirlerken içinde bulunduğumuz sektörün önemini hiç aklımızdan çıkarmadık.

Her yeni dönem yeni kavramları ve yeni üretim araçlarını gündeme getirmektedir. Tarım toplumunda üretim ve tüketim birlikte yapılırken kas gücü; sanayi toplumunda üretim ve tüketim birbirinden ayrılıp fabrikasyon üretime geçildiğinde buhar gücü; yirminci yüzyılın son çeyreği ile birlikte değişen müşteri taleplerine uygun olarak kişiye özel üretime geçildiğinde ise “Küreselleşme” kavramı döneme damgasını vurmuştur.

Küreselleşme kavramının hemen hemen her sektörde yoğun olarak kullanılmasına karşın, sınırları kesin çizgilerle belirlenmiş ve herkesin uzlaştığı bir tanımı mevcut değildir. Her sektör kendi faaliyet alanına uygun olan tanıma vurgu yapmaktadır.

Genellikle küreselleşmeden, üretim ve emek süreçlerinden çok sermaye ve finans hareketleri ile ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin dikkate alındığı yeni bir süreç olarak bahsedilmektedir. Hâlbuki bu olgunun hayatın her alanındaki etkisi, günümüz işletmelerinin daha önce olmadığı kadar hızlı bir değişim sürecine girmelerine neden olmuştur. Örneğin, bir zamanlar asırlar süren her türlü teknolojik, ekonomik vs. köklü değişim sürecinin tamamlanması artık nerede ise birkaç yıl veya ay almaktadır.  Değişimdeki bu hızlılık, yakın zamana kadar işletmelerde bir fırsat veya tehdit algılaması oluşturmadığı gibi, rekabet ortamında da dikkate alınacak bir olgu değildi. Bugün için ise işletmelerin, değişen müşteri profiline uygun olarak meydana gelen talep değişikliklerini karşılayabilecek ve buna bağlı olarak değişen rekabet koşullarını da sürdürülebilir rekabet avantajına dönüştürecek ve değişimin getirdiği belirsizlikleri yönetebilecek bir bakış açısına sahip olmalarını gerektirmektedir.

Bu nedenle bu olgu ile birlikte meydana gelen hızlı değişimlere işletmemizin kayıtsız kalması mümkün değildir. Dolayısıyla küreselleşme; yeni teknolojiler, yeni yönetim anlayışları, yeni ve yaratıcı fikirlerin bir arada olduğu bir değişim sürecidir. Bu süreç, teknolojinin ve buna paralel iletişim yöntemlerinin gelişmesi ve bilginin kolayca paylaşımıyla çok hızlı olmaktadır ve günümüzde bu hızlılık hayatımızın rutin bir parçası haline gelmektedir. Biz de hiç beklenmedik ve önceden tahmin edilemeyen ve görülemeyen fırsat ve tehditlerin bir arada yaşandığı bu sürece hazırlıklı olmaya çalışmaktayız.

2015 yılında faaliyete başlayan şirketimizde;  T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’nın ; “Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek, Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek ve uygulamak.” misyonu ve “Gıda ve tarım alanında; Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, Türkiye’yi bölgesinde lider, Dünyada küresel aktör haline getirmek.” vizyonu ile örtüşerek “çiftçilerimiz için en iyisi” sloganını kendimize amaç edinmiş bulunmaktayız.

 

 

Bunu gerçekleştirebilmek için çiftçilerimize;

  • Geniş Bir Tedarik Ağı,
  • Çok Fazla Ürün Çeşitliliği,
  • En Kaliteli ve En Kullanışlı Ekipmanı En Uygun Fiyata Erişebilirlik,
  • Yerinde Teknik Destek,
  • Gelişime Açık, Bilinçli Satıcı-Bilinçli Tüketici Desteği,
  • Servis ve Yedek Parça Hizmeti,
  • Hizmette ve Satış Sonrası Hizmetlerde Mükemmeliyet,
  • Toplumsal Sorumluluk ve Kurumsal Dürüstlük,
  • Tam Bir Müşteri Memnuniyeti,

Sunmaktayız.

Yolun başında görünsekte atadan gelen birikimlerimiz, öncesinde tarım ve hayvancılığın her kademesinde yer almış olmanın verdiği tecrübelerimiz, hedeflerimiz, ilkelerimiz ve prensiplerimiz bizi bir adım öne çıkarmaktadır.

Çelebi Tarım ve Hayvancılık