TURBO GEZERLİ ROTOVATÖR / TURBO GEZERLİ TOPRAK FREZESİ

5-turbo-gezerli-rotovator

MODEL RPM
YTG – 160 1600 395 40-50 40_______________120
80____________________80
540 20 36
YTG – 180 1800 420 45-60 50_______________130
90____________________90
540 20 42
YTG – 210 2100 445 45-70 60_______________150
105____________________105
540 20 48
YTG – 240 2400 480 50-70 70_______________170
120____________________120
540 20 54